Voorwaarden inschrijving lidmaatschap BC Inside ’82

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met het volgende:

  • Het lidmaatschap gaat in op het moment van schriftelijke aanmelding.

  • Men betaalt de contributie per jaar bij vooruitbetaling, met ingang van de eerste maand waarin men lid is geworden.

  • Leden kunnen worden geroyeerd bij het niet voldoen aan hun financiële verplichtingen.

  • Behoudens bijzondere omstandigheden geldt het lidmaatschap steeds voor het gehele verenigingsjaar.
    Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

  • Leden, die gedurende het verenigingsjaar opzeggen, blijven contributie verschuldigd over het gehele jaar.

  • Opzegging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk vóór 1 juli bij de ledenadministratie te geschieden.

Lid worden? Informatie!

Speeltijden

Senioren
Sportcentrum "de Trits"
Dinsdag 09.00 – 11.00
Dinsdag

20.00 – 22.00
(t/m 7 april)
Sporthal "Huis van Eemnes" (Eemnes)
Woensdag 19:30 - 22:30
Racketcentrum "de Geeren"
Dinsdag

20.00 – 22.00
(vanaf 14 april)
Vrijdag 20.00 – 23.00

Junioren competitie training
Sportcentrum "de Trits"
Dinsdag

18.00 – 20.00
(tot 17 april)
Racketcentrum "de Geeren"
Dinsdag

18.00 – 20.00
(vanaf 17 april)

Junioren 6- 12 jaar
Racketcentrum "de Geeren"
Vrijdag 17.00 – 18.00

Junioren vanaf 12 jaar
Racketcentrum "de Geeren"
Vrijdag 18.00 – 20.00

Back to Top